Erla Villa - ÁSZF

Tartalom

 

 1. A Szolgáltató adatai
 2. Általános szabályok
 3. Szerződő fél
 4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
 5. Árak
 6. Családi kedvezmények
 7. Fizetés módja, garancia
 8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
 9. Háziállatok
 10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
 11. Lemondási feltételek
 12. Elhelyezési garancia
 13. A vendég betegsége, halála
 14. A Szerződő fél jogai
 15. A Szerződő fél kötelezettségei
 16. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
 17. A Szolgáltató kötelezettsége
 18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
 19. Vis major
 20. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

 

 1. A Szolgáltató adatai

 

Név: Erla Villa boutique hotel
Cím: 3300 Eger, Kovács János utca 25-27.
Telefonszám: +36 30 589 65 36
Web: www.erlavilla.hu
E-mail: info@erlavilla.hu

 

 1. Általános szabályok

 

2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét.

 

2.2. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

 

 1. Szerződő fél

 

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

 

3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen - a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).

 

3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 

 1. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

 

4.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Az ajánlat elküldésétől Szolgáltató nyilatkozik, hogy ajánlatát meddig tartja fenn, az időpont lejártát követően a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

 

4.2. A Szerződés a Vendég írásban vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem tekinthető szerződésnek.

 

4.3.  A Szerződés automatikusan létrejön a Szolgáltató felületén (www.erlavilla.hu) történő online foglalási rendszer használatával. A Vendég, online foglalása leadásakor nyilatkozik arról, hogy a foglalás elküldésével egyidőben elfogadja a Szolgáltató ÁSZF-jében foglaltakat.

 

4.4. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

 

4.4.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére, amennyiben Felek ettől eltérően nem állapodnak meg. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

 

4.4.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

 

4.5. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

 

 1. Árak

 

5.1. A szálloda szobaárai a szállodai szobában, vagy a szálloda Recepción, vagy a www.erlavilla.hu weboldalon kerülnek kifüggesztésre/bemutatásra. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegeken (Étterem, Wellness) és/vagy a recepción állnak rendelkezésre.

 

5.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

 

5.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó- törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

 

5.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.erlavilla.hu lapon kerülnek meghirdetésre.

 

 1. Családi és egyéb kedvezmények

 

6.1. A Szolgáltató a mindenkor aktuális családi vagy egyéb kedvezményeket az 5.4 pontban megjelölt honlapján ismerteti, teszi közzé.

 

 1. Fizetés módja

 

7.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is. A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatások esetében részszámlát is kiállítani.

 

7.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének biztosítékaként a) kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártya alapján a vendég bankszámláján zárolásra kerül, b) a Szolgáltató igényelhet előleget a megrendelt szolgáltatások egy részére vagy annak teljes egészére.

 

7.3. A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti HUF-ban, és/vagy

a) EURO-ban. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Magyar Nemzeti Bank a Vendég érkezési napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán történik.

b) a Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, továbbá külön szerződés alapján; kupon, voucher, stb.), melyek mindenkori aktuális listáját a vendég kérelme alapján a Szolgáltató közöl.

 

7.4. A Szerződő fél (Vendég) kiegyenlítheti Szolgálatónál, a www.erlavilla.hu oldalon, online lefoglalt szolgáltatását kártyás online fizetéssel is (Simple Pay), amely kapcsán adatai megadását önként végzi és a foglalás összegének kiegyenlítésével tudomásul veszi a szerződéses állapot létrejöttét is.

 

7.5. A Szerődő fél, amennyiben Szolgáltató internetes online fogalalási rendszerét használja (www.erlavilla.hu) a szolgáltatásokért az alábbi fizetési módokon fizethet: kártyás fizetés (Simple Pay), átutalás, előlegfizetés, SZÉP kártyás fizetés, utalványos fizetés. 

 

7.6. Szerződő az online foglalást indíthatja a kiválasztott lakosztály alolaláról, vagy kezdeményezheti a főoldalon elhelyezett "Online foglalás" gombra kattintva. A weboldalon kezdeményezett online foglalás esetében, Szolgáltató rendszere, a kiválaszott szobát azonnal foglalásba helyezi, amit a kiválaszott fizetési paraméterhez igazodva az alábbiak szerint tart.

 

 • Kártyás fizetés (Simple Pay): Szolgáltató online foglalási rendszere a foglalás rögzítéséről azonnal üzenetet küld, a fizetés státuszáról pedig a 3. személy által üzemeltetett Simple Pay rendszer informál. Amennyiben a foglalás sikeres fizetési tranzakció, a foglalás véglegesítésre kerül. Amennyiben nincs sikeres tranzakció a folyamat végén, Szolgáltató kiértesíti Szerződőt és alternatív fizetési módot kínál fel neki. Ha a fizetés végül 2 munkanap alatt megtörténik, a foglalás véglegesítésre kerül. Ha Szerződő 2 nap alatt nem tudja teljesíteni a fizetést, a kiválaszott lakosztály, a foglalás törlésre kerül Szerződő neve alól a foglalási rendszerben.

 

 • Átutalás: A foglalás összegének kiegyenlítésére Szerződőnek 2 munkanap áll rendelkezésére. Amennyiben Szerződő átutalása 2 napon belül nem érkezik meg, úgy foglalását automatikusan törli Szolgáltató online rendszere.

 

 • Előlegfizetés: A foglalás előleg összegének kiegyenlítésére Szerződőnek 2 munkanap áll rendelkezésére. Amennyiben Szerződő átutalása 2 napon belül nem érkezik meg, úgy foglalását automatikusan törli Szolgáltató online rendszere.

 

 • SZÉP kártyás fizetés: A foglalás összegének SZÉP kártyás kiegyenlítésére Szerződőnek 2 munkanap áll rendelkezésére. Amennyiben Szerződő befizetése 2 napon belül nem érkezik meg, úgy foglalását automatikusan törli Szolgáltató online rendszere.

 

 • Élmény utalványos fizetés: A foglalás összegének kiegyenlítésére Szerződőnek 2 munkanap áll rendelkezésére. A kiegyenlítés a felhasználni kívánt utalvány online bemutatásával történik. Szolgálató ellenőrzi az utalvány felhasználhatóságát és érvényesség esetén, véglegesíti a foglalást. Amennyiben Szerződő nem mutatja be 2 napon belül a foglalásra jogosító utalványt, úgy foglalását automatikusan törli Szolgáltató online rendszere.

 

 1. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

 

8.1. Az egyéni Vendég a szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check-in), és az utazás napján délelőtt 11:00 óráig (Check out) veheti igénybe. A Felek ettől eltérően külön is megállapodhatnak.

 

 1. Háziállatok

 

9.1. A Szolgáltató szálláshelyén háziállatok nem fogad.

 

 1. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

 

10.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt

b) a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető viselkedést tanúsít

c) a Vendég fertőző betegségben szenved

d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg, vagy részszámla-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.

10.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

 

 1. Lemondási feltételek

 

Amennyiben a szálloda ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:

 • a visszaigazolt érkezés napját megelőző 6-2 napon belüli elállás esetén a kötbér összege a szállásdíj 50%-a,
 • a visszaigazolt érkezés napját megelőző 48 órán belüli elállás esetén a kötbér összege a szállásdíj 100%-a.

Amennyiben a Szerződő fél gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit, stb.), az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a Szerződő fél/Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a megrendelő nevében eljáró Vendég viseli közvetlenül.

Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik), a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap déli 12:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 órát követően megszűnik.

 

 1. Elhelyezési garancia

 

12.1. Amennyiben a Szolgáltató szállodája a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

 

12.2.A Szolgáltató köteles;

a) a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra - vagy az akadályoztatás megszűntéig -egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli

b) térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére

c) ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez

12.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

 

 1. A vendég betegsége, halála

 

13.1. Amennyiben a szállás szolgáltatás igénybevételének kezdetekor, illetve itt tartózkodás alatt a vendég megbetegszik a szálloda vezetősége kéri a bent lakó többi vendég érdekeit szem előtt tartva, a szállodai tartózkodás megrövidítést. A fenn álló esetben minden alkalommal belső jegyzőkönyv kerül felvételre, mely a vendég aláírása nélkül is érvényes. Amennyiben a figyelmeztetés ellenére a vendég a későbbi elutazást választja, a szállodában történő hasonló megbetegedésért a szálloda nem vállal felelésséget.A vendég által felhasznált szolgáltatások idő arányos fizetendőek.

13.2. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

13.3. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

 

 1. A Szerződő fél jogai

 

14.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a házirend betartásával a megrendelt szobának és a hozzá tartozó szolgáltatások igénybe vételére. A vendég a szálloda egyéb létesítményeinek rendeltetésszerű használatára is jogosult, az ott elhelyezett házirend betartásával. Egyéb szolgáltatások igénybe vételére is jogosult, a külön díjjegyzékben feltüntetett árak megfizetésekor.

14.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A vendég panaszát jogosult a Vendégkönyvbe bejegyezni, vagy kérheti Szolgáltatót jegyzőkönyv felvételére. A panasz kivizsgálására Szolgáltató kötelezettséget vállal.

 

 1. A Szerződő fél kötelezettségei

 

15.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt, valamint a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások (éttermi fogyasztás, minibár, wellness kezelés, stb.) ellenértékét a szolgáltatás igénybevételekor, vagy legkésőbb a szállodából való távozáskor (chek-out) kiegyenlíteni, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodtak meg.

15.2. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálloda vendéglátó egységeibe.

15.3. A Vendég a szállodába gyúlékony eszközt nem vihet be és a belső helyiségekben nem dohányozhat.

15.4. A Vendég – amennyiben a Wellness szolgáltatásait igénybe veszi – köteles a létesítmény házirendjét betartani. A házirend a wellness részlegben került kifüggesztésre.

 

 1. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

 

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

 

 1. A Szolgáltató kötelezettsége

 

A Szolgáltató köteles;

a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni

b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

 

 1. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

 

18.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményen belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

18.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.

18.3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

18.4. A bekövetkezett kárt a Vendégnek köteles azonnal a Szállodának bejelenteni és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

18.5. A Szolgáltató a szállodai szobában széft biztosit a vendég részére, melynek használatára vonatkozó tájékoztató a széf mellett található. A széfet a Vendég kizárólagosan kezeli, ezért az ott tárolt értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

 1. Vis major

 

Azon ok, vagy körülmény (például: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a félnem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

 

 1. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

 

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint bíróság, értékhatártól függően az Egri Városi Bíróság, illetve a Heves megyei Bíróság kizárólagosan illetékes.