Facebook játékszabályzat

Ezen leírás az Erla Villa által kezelt https://www.facebook.com/ErlaVillaEger/ oldalon meghirdetett üzenőfali játékra (továbbiakban: Játék) vonatkozó szabályokat tartalmazza. 

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. (This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook)

 

A játékban kizárólag 18. életévét betöltött természetes személy vehet részt (továbbiakban: Játékos)

A Játékban nem vehetnek részt 18. életévüket be nem töltött személyek, az Erla Villa és a Marketing Professzorok Kft. dolgozói, valamint azok közeli hozzátartozói. A Játékos a játékban való részvétellel elismeri, hogy a játékszabályzatot elolvasta, megértette és elfogadta. Ha a Játékos a szabályzattal vagy annak bármely részével nem ért egyet, akkor a játékban nem jogosult részt venni és a Játékból automatikusan kizárásra kerül. Továbbá a nevezések nem tartalmazhatnak semmilyen anyagot, amely megsértené harmadik fél szerzői jogait vagy bármely más jogát, beleértve a személyhez fűződő jogokat, illetve a nevezések nem tartalmazhatnak semmilyen obszcén, istenkáromló vagy becsmérlő tartalmat. Az a nevező, aki a nyereményjáték szabályait és szellemiségét nem tartják be, fogadják el, szintén kizárásra kerülnek a játékból.

 

Amennyiben ezen Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A játék időtartama: 2018.05.23-05.30. 12 óra

Kiválasztás időpontja: 2018.05.30 13 óra


 Díj:

A játék végén egy nyertest sorsolunk. A díj egy 3 napos, 2 éjszakás félpanziós pihenés két 2 fő részére, wellness használattal az Erla Villában. A díj átruházható, pénzre nem váltható. A díjat előzetesen telefonon vagy e-mailben szükséges egyeztetni és visszaigazolni. A díj a sorsolás napjától egy évig használható fel, bármely időszakban, hétköznapokon vagy hétvégén, kivéve ünnepnapokon. A díjazott személyét az Erla Villa üzenőfalán, a kiválasztás után azonnal közzétesszük, emellett személyes üzenetben is értesítjük a díjazottat. Amennyiben a díjazott nem válaszol öt munkanapon belül valamelyik értesítésre, vagy bármely más okból nem sikerül felvenni vele a kapcsolatot, akkor a díj átvételétől elesik.

 

Továbbá nem jogosult a díj átvételére, aki:

  • nem töltötte be a 18. életévét a játék ideje alatt
  • a díj megszerzésének érdekében bármilyen módon befolyásolni próbálja a játékot
  • nem tartja be a játékszabályzatot

 

A játék:

A játékos akkor vehet részt a Játékban és akkor lesz jogosult a díjra, ha a megjelölt posztban, kommentben megírja, hogy mi jut eszébe először a tökéletes párkapcsolatról. A kommentelők között véletlenszerű sorsolással választjuk ki a nyertest. A fenti időtartamon kívül eső aktivitásokat nem tudjuk figyelembe venni. (A játéknak nem feltétele a poszt megosztása és az oldal lájkolása.)

 

A Marketing Professzorok Kft és az Erla Villa kizárja a felelősségét:

  • kiskorú (vagy cselekvőképtelen/korlátozottan cselekvőképes) személy regisztrációjából adódó károkért
  • a Játékos téves vagy hibás adatszolgáltatásából adódó károkért

 

A Játékban való részvétel és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Marketing Professzorok Kft és az Erla Villa (Szuromi Nyílászárók Kft) az adatokat harmadik félnek nem adja tovább, kizárólag a játék fent felsorolt céljára használja. A játék ideje alatt a Szuromi Nyílászárók Kft. kezeli az adatokat, mint adatkezelő. A játék lezárása után az adatokat nem tárolja, más célra fel nem használja.

Adatvédelemmel kapcsolatos panasz esetén az illetékes hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

A Marketing Professzorok Kft és az Erla Villa fenntartja a jogot ezen szabályzat módosítására.